Design-engineering relation in yacht design process

Authors

Keywords:

Yacht Design, Naval Architecture, Design Process, Personalization, Yacht

Abstract

Depending on the developing technology, the increase in the options of yacht production methods and materials has gained an important role not only sizewise but also in the increase of variety of yachts. In addition to the effects of the individualization concept, this diversity has once again revealed the importance of the need for design solutions on issues such as usage, functionality, efficiency and aesthetics. The dynamic and challenging nature of the environment, in which these assets are used, , the design process of yachts requires the pursuit of an interdisciplinary process. This study aims to consider the yacht design process both in terms of engineering discipline and design discipline, and to update the design spiral that describes the yacht design processes. Within this study, the related, literature was reviewed and more data has been obtained from current academic studies on yacht design process, sector-oriented magazines and internet resources, and on-site observation was made in Bodrum Içmeler Boatyard Area. The study reveals that the interior design process, in which the design discipline is at the forefront, and the superstructure and exterior design processes should not be considered as sub-headings under the engineering process, but as additional processes, which supervene on engineering processes.

References

Arslan, B. (2010). Motoryatlarda iç mekan tasarım süreç ve kriterleri [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi].

Aydın, M., & Yılmaz Aydın, T. (2016). Türkiye’de inşa edilen yatların iç mekân tasarımı üzerine bir araştırma. Tasarım + Kuram, 12(21), 61-77. https://doi.org/10.23835/tasarimkuram.315688

Büyükkeçeci, E., & Turan, B. I. (2018). Türkiye’de tekne tasarımında tasarımcının rolünün araştırılması: Gulet ve motor yat karşılaştırması. UTAK 2018, 3. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Umut Bildiri Kitabı, 159-171.

Göksel, M. A. (2012). Deniz aracı iç mekanında biçimleniş süreci. Boatbuilder Türkiye. http://www.boatbuilderturkiye.com/yayin/292/deniz-araci-ic-mekaninda-bicimlenis-sureci_9010.html#.YSc2jo4zaUl (18.08.2021).

Greene, D. (1990). Design & Detail-Looking at the Numbers. Cruising World. https://www.ericwsponberg.com/wp-content/uploads/motion-comfort-ratio.pdf (20.08.2021).

Hamlin, C. (1996). Preliminary Design of Boats and Ships. Cornell Maririme Press Inc.

Jin, Z., & Kim, C. S. (2017). Influence of Interior Color and Material Matching Design of the Yacht to the Consumer Psychology. 3rd International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2017), 144, 392-394. https://doi.org/10.2991/icadce-17.2017.95

Koçoğlu, H., & Helvacıoğlu, Ş. (2016). Yat tasarımında ergonomi̇ ve örnek bi̇r motoryat tasarımına uygulanması. GİDB Dergi, 6, 23-40.

Larsson, L., & Eliasson, R. E. (2006). Yat Tasarımı Temel İlkeleri. Birsen Yayınevi.

McCartan, S., Moody, L., & McDonagh, D. (2011). An emotional design approach to luxury in the design of a 40ft sailing yacht. RINA, Royal Institution of Naval Architects - International Conference in Marine Design, Papers, October, 85-93. https://doi.org/10.3940/rina.md.2011.02

Özer, P., & Tokol, T. (2021). Yatlarda ergonomi, işlev, biçim ve malzemenin donatılar üzerindeki etkisi. International Design and Art Journal, 3(1), 117-131.

Özkuşaksız, O. (2007). Özel Üretim Yat Tasarım Sürecinin Yönetimi [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi].

Papanikolau, A. (2014). Ship design-methodologies of preliminary design. Springer Science+Business Media.

Pile, J. F. (1997). Color in interior design. McGraw-Hill.

Skene, N. L. (2001). Elements of yacht design. Sheridan House Inc.

Thomas, T. (2015a). A guide to superyacht hull design. Boat International. https://www.boatinternational.com/yachts/yacht-design/typical-superyacht-hull-shapes-explained--701 (25.08.2021).

Thomas, T. (2015b). The owner’s guide to superyacht naval architecture part 1 - learning your lines. Boat International. https://www.boatinternational.com/yachts/yacht-design/the-owner-s-guide-to-superyacht-naval-architecture-part-1-learning-your-lines--723 (25.08.2021).

Tokol, H. T. (2020). Yat iç mekân tasarımında tek gövdeli ile çift gövdeli (katamaran) yatların karşılaştırılması. International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, 5(11), 59-84. https://doi.org/10.29228/ijiia.132

Turan, B. I. (2021). Konfor ve lüks unsurlarının bodrum guletleri üzeri̇ndeki etki̇leri̇ni̇n araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 13(1), 37-55. https://doi.org/10.18613/deudfd.942940

Turan, B. I., & Akman, M. (2021). Modeling and comparison of Bodrum gulets’ hull forms with round and transom sterns. Journal of ETA Maritime Science, 9(2), 120-129. https://doi.org/10.4274/jems.2021.09327

Türk Loydu. (2019). Türk Loydu Kuralları Cilt C, Kısım 9-Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar. Türk Loydu. https://turkloydu.org/pdf-files/turk-loydu-kurallari/cilt-c/kisim-9-yatlarin-yapimi-ve-klaslanmasina-iliskin-kurallar-2019-TEMMUZ.pdf (17.08.2021).

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2015). Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği. Mevzuat Bilgi Sistemi. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21217&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (20.08.2021).

Downloads

Published

2021-12-01