The analysis of import and export values of Turkish furniture industry in conjunction with the number of designs, patents and trademark registrations

Authors

Keywords:

Furniture, Import, Export, Design, Registration

Abstract

This study aims to determine whether there is a relationship between the import and export values of the Turkish furniture industry between 2001-2019 and the number of designs, patents (patent + utility model) and trademark registration received between 2001-2020. For this purpose, the changes in the import and export values of the furniture industry and the number of designs, patents and trademark registrations in the last 20 years have been analysed. From the necessary data has been gathered from sector and working group reports prepared by relevant institutions and the current statistics on the web pages. As a result, in this period, the export values of the furniture industry showed a significant increase trend especially in 2008, 2014 and 2019, while the import values showed a significant decreasing trend especially since 2014. In addition, the number of design registrations has started to increase significantly since 2006 and the number of trademark registrations since 2007. The number of patent registrations has not reached a significant level. These results show that Turkish furniture industry’s export values in the last 20 years and the increasing number of design registrations, patents and trademarks have followed a parallel course and there is a significant relationship between trade numbers and design protection numbers.

References

sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (2016). Sayı: 29944, Cilt: 58, 22/12/2016, Madde: 4, 22, 23, 55, 57, 69, 82, 101, 142.

Kalkınma Planı (2013). 2014-2018 Mobilya Çalışma Grubu Raporu, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, ISBN 978-605-9041-19-5, s.15-28, Ankara.

Çınar, H., Yıldırım, K., Okurcan, E. (2020). Mobilya üreten işletmelerde ahşap ve kompozit panel tozlarının insan sağlığı üzerine etkileri. Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology, 8(4), 909-921. https://doi.org/10.29109/gujsc.804458

Hidayetoglu, M. L., Muezzinoglu, K. M. (2018). User-involved universal design experience in the space, product and service development process. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 6, 41-62. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2018.48

Hidayetoğlu M. L., Yıldırım K., Müezzinoğlu M. K. (2018). Engelliler için mobilya tasarımında teknoloji kullanımı, “smart cabin” akıllı dolap uygulaması. 5th International Furniture Congress. Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018.

Kaymaz, K. (2011). SPA centers and the conception of their interior design. Engineering Sciences. 6 (4), 1359-1370. https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaeng/issue/19856/212714

Kaymaz, K. (2015). Eğitim Yapılarında Bedensel Engellilere Yönelik ‘‘Engelsiz Tasarım. Selçuk Teknik Online Dergisi. Özel Sayı 1, 238-250.

MOSFED (2021). Mobilya Sektörünün Durumu, Mobilya Dernekleri Federasyonu, https://mosfed.com/hakkimizda/ (15.08.2021).

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) (2014). Mobilya Sektör Raporu 2014, Ankara.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) (2008). Mobilya Sektörü Değerlendirme Raporu 2008, Ankara.

Sönmez, A., Yıldırım, K., Gürleyen, L., Arslan, A. R. (2007). Mobilya endüstrisinde ihracata yönelik devlet desteklerinin işletmeler üzerindeki etkileri. Politeknik Dergisi. 10(4), 441-449.

Subaşı, T., Çınar, H., Çağatay, K., (2017). Mobilya sektöründe kullanılan kompozit malzemelerin insan yaşamına ve çevreye etkileri. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 557-571.

Terece, Z., Edirne, J., Kariptaş, F.S. (2020). Türkiye'de mobilya sektörünün durumu ve 2000'li yıllardan sonra küreselleşme etkisi ile değişimi. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3(1), 159-180. https://doi.org/10.46373/hafebid.682892

Trademap (2020). International Trade Center, Trade Statistics, Exports 2010-2019 International Trade in Goods Statistics by Product Group. List of exporters for the selected products 9401- 9406.

Trademap (2020). International Trade Center, Trade Statistics, Exports-Imports 2015-2019 International Trade in Goods Statistics by Product Group. List of exporters and importers for the selected products 9401- 9406.

Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent). (2020). Mobilya imalatından alınan patent, marka ve tasarım tescil sayıları. Kurumsal Resmi İstatistikler, Ankara.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gümrük Rehberi (2020). https://gumrukrehberi.gov.tr/sozluk (15.08.2021).

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Mobilya Sektör Raporu (2021). İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Dairesi. Ankara.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2020). Ekonomik Faaliyet ve Büyüklük Grubuna Göre Temel Göstergeler. Bilgi İşlem Merkezi Veri Tabanı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2020). İmalat Sanayi Eğilim İstatistikleri (İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları). (NACE Rev.2).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2020). Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri. Bilgi İşlem Merkezi Veri Tabanı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2020). Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri. Bilgi İşlem Merkezi Veri Tabanı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2020). Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri. Bilgi İşlem Merkezi Veri Tabanı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) (2017). Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Sektör Raporu. ISBN: 978-605-137-684-4 s.14 ve 29.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) (2020). Sanayi Veritabanı, Ana Faaliyetin İllere Göre Dağılımı. (Nace Rev.2).

Yıldırım, K., Müezzinoğlu, M. K., Türkdal, S. (2021). Fiziksel engelli kullanıcıların iç mekân donatı elemanlarına yönelik tercihlerinin belirlenmesi. Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat. 6(12), 193-213. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijiia/issue/65416/1008734

Yıldırım, K., Müezzinoğlu, M.K., Bozkurt, O. (2020). Konutlarda döşemeli mobilyaların değiştirilme süreçlerinin incelenmesi. Selçuk-Teknik Dergisi. 19(2), 68-83.

Yıldırım, K., Söğütlü, C., Döngel, N., Çakır, M. (2013). Türkiye mobilya sektöründe kalite ve standartlaşmanın pazarlamaya etkileri. Politeknik Dergisi. 16(1), 9-17.

Downloads

Published

2021-12-01